Our rabbit hutches. — Meie küülikupuurid (keri alla eestikeelse osani)

As I was cleaning under our rabbit hutches today I started to think that there are so many things I want to improve or I want to change with our rabbits in general. These are our first hutches that A built himself and now after three years I can see what we can for sure improve.

Rabbit hutches

These drawers under hutches are very good as it makes it easy to collect rabbit manure and grains that rabbits do waist a lot. Well at least I thought it would be easy to collect the grain… My idea was to push the material in these drawers through our chicken pen. So chickens can have the grain and go through this material before it goes to the compost. But…. rodents have also found it as a  great food source. I have to eliminate the possibility for rodents to get in there. So we have to rise these drawers up to the floor of the hutches if we leave rabbits were they are now.

The other way would be to move rabbits with our chickens so chickens can clean up under rabbit hutches… This was a great idea at first but then I found out that we have rodents in the greenhouse as well. So now I put chicken feed only in their feeder and do not throw it on ground where they scratch the grain into the dirt and don’t find it leaving some grain for rodents to find. I have became very cautious not to leave any feed for rodents to find. So that´s the idea I have to think through more carefully.

I also have to look for good feeders for rabbits so they could not waste their food.

Our Rex rabbit.

I plan on making separate hutches for summer so our rabbits can live on grass while grass is growing and I do not have to bring it to them every day. That is something we will have to do for sure.

I have also played with the idea of moving our rabbits into larger pin as a colony but am a little concerned how our rabbits will get along with each other and there could be a risk that alpha female could sterilize other female rabbits.

These are my morning thoughts while taking hay and rabbit manure to the compost pin I have in our greenhouse.

Compost bin in our greenhouse.

Koristasin hommikul küülikupuuride alust ja jäin mõtlema, et meil oleks mitmel moel võimalik küülikute “seisu” parandada. Need on meie esimesed küülikupuurid, mille A ise juba kolm aastat tagasi ehitas ja tänaseks on mulle selge, et nende puhul on vähemalt paar asja, mida me peaksime parandama.

Puuride all olevad sahtlid on iseenesest super head. Nendega on lihtne küüliku sõnnikut ja puurist pudenevat heina püüda. Lootsin, et nendesse püüame me lihtsalt ka vilja, mida küülikud ohtralt raiskavad, aga võta näpust. Kahjuks on närilised ka selle lihtsa söögikohana avastanud. Tahtsin sahtlite sisu läbi kanaaia lasta ennem komposti viimist, et kanad saaksin selle sisu läbi siblida ja raisatud vilja ära süüa. Nüüd on vaja sahtlid nii kõrgele tõsta, et need ulatuks vastu puuri põhja, et keegi sahtlite sisse ei pääseks. Lisaks on kindlasti vaja muretseda korralikud söödanõud, millest küülikutel ei õnnestuks vilja välja kaapida.

Teine võimalus oleks küülikud kanade juurde kolida. Nii, et kanad pääseks küülikupuuride alla siblima ja nende raisatud vilja sööma. samas olen ma avastanud, et närilised on juba ka kasvuhoones ja ma ei julge kanadele ka enam vilja maha visata vaid panen kõik sööda nõudesse, kust kanad selle nii kätte saavad, et ei pea vilja otsimiseks mullas siblima. Maha visatud viljast läheb midagi alati kaotsi ja nii on öösiti närilistel ka meie kasvuhoones pidu….

Olen söötmise osas suht ettevaatlikuks muutunud, et midagi närilistele kättesaadavaks ei jääks.

Tahaks küülikutele suveks sellised puurid ehitada, et nad saaksid sel ajal, kui meil rohi kasvab, ka rohu peal oma aega veeta. Ehk need puurid peaks olema lihtsalt karjamaal edasi tõmmatavad. Nii ei pea ma ise küülikutele iga päev värsket rohtu ette kandma. Seda oleks vaja kindlasti järgmiseks suveks teha.

Olen ka sellise mõttega mänginud, et laseks küülikud kõik suuremasse aedikusse koos ringi jooksma, aga pelgan pisut seda, kuidas na omavahel läbi saavad ja kas alfa emane võiks teised emased steriliseerida…

Sellised hommikused mõttes siis, kui ma kasvuhoones olevat komposti hunnikut heina ja küüliku sõnniku seguga täiendasin.